මෙවලම් සැපයුම්කරු
about2
about1

100% ප්රංශ වලින් සාදා ඇත

අපි ගැන

2012 දී ආරම්භ කරන ලද සීමාසහිත ක්වාන්ගොං ටූල්ස් සමාගම (හෙබෙයි ක්වාන්ගොං වානේ ලිපිගොනු නිෂ්පාදන හා විකුණුම් සමාගම මත පදනම්ව) යනු සැලසුම්, සෙවුම් සංවර්ධන නිෂ්පාදන සහ විකුණුම් සමූහයක් සහිත වෘත්තීය දෘඩාංග හා උල්ෙල්ඛ මෙවලම් නිෂ්පාදකයෙකි. මුළු වත්කම් මිලියන 150 ක් සහ අප සතුව ඇත 500 යි

චීනයේ මහා පරිමාණ වානේ ලිපිගොනු නිෂ්පාදකයෙකු වන කම්කරුවන්.

තවත් බලන්න
සතියේ පික්
සිත්ගන්නාසුලු පුවත්, උණුසුම් දීමනා සහ විශේෂ expert අදහස්.
asbofp nedeland